Maribo Handel består af Maribo Handels bestyrelse, aktivitetsudvalg og Mit Maribo.

Bestyrelsen har medbestemmelse i forhold til hvad foreningen Maribo Handel foretager sig, hvilke projekter foreningen deltager i og hvilke initiativer foreningen skal bidrage til økonomisk. I Maribo Handel er et ønske om én stor handelstandsforening, hvor alle medlemmer tager del i den gensidige inspiration og sparring. Bestyrelsen afholder i løbet af hvert kalenderår en generalforsamling, hvoraf der udgives et skriftligt referat.

Aktivitetsudvalget er ansvarlige for planlægning af arrangementer og events, som afholdes i forbindelse med Maribo Handel og foreningens medlemmer. De tænker de store tanker, er kreative og sikrer at økonomien kan hænge sammen. Formålet er at skabe gode oplevelser og trække så mange mennesker til byen som muligt til glæde for Maribos butikker og erhvervsliv.

Mit Maribo er en netop nedsat gruppe af ildsjæle, som stræber efter at styrke Maribo på et strategisk og digitaliseret plan. Mit Maribo har taget initiativ til den modernisering, som Maribo Handel netop har gennemgået.

BESTYRELSE

Formand
Birger Christensen
93831877

Næstformand
Steen Lauritzen
25601768

Sekretær
Mette Schlütter

Kasserer
Helle Lynge
25472109

Menig
Marc Pabst

Menig
Max Christensen

AKTIVITETSUDVALG

Birger Christensen
93831877

Vivian Hansen
25472109

Torben Larsen

Rikke Lohse

Michael Gustafsen

Amalie Knirke Thylkjær Jensen
42946220

Mit maribo