Maribo Handel består foruden sine medlemmer også af Maribo Handels bestyrelse og aktivitetsudvalg.

Bestyrelsen har medbestemmelse i forhold til hvad foreningen Maribo Handel foretager sig, hvilke projekter foreningen deltager i og hvilke initiativer foreningen skal bidrage til økonomisk. I Maribo Handel er et ønske om én stor handelstandsforening, hvor alle medlemmer tager del i den gensidige inspiration og sparring. Bestyrelsen afholder i løbet af hvert kalenderår en generalforsamling, hvoraf der udgives et skriftligt referat.

Aktivitetsudvalget er ansvarlige for planlægning af arrangementer og events, som afholdes i forbindelse med Maribo Handel og foreningens medlemmer. De tænker de store tanker, er kreative og sikrer at økonomien kan hænge sammen. Formålet er at skabe gode oplevelser og trække så mange mennesker til byen som muligt til glæde for Maribos butikker og erhvervsliv.

BESTYRELSE


Formand Klaus Andersen - formand@maribohandelmaribo.dk - 20716050

Næstformand Steen Lauritsen - sl@vinhuset.dk - 25601768

Kasserer Birger Christensen - maribohandel@maribo.dk - 93831877  

Sekretær Marc Pabst - pabst_01@hotmail.com - 229448805

Medlem Helle Lynge  - helle@eichwald.dk - 25472109

Medlem Jesper Kaad - jk@bangshave.dk - 23304270

Medlem Mette Schlüter - mss@lobk.dk - 21266506

AKTIVITETSUDVALG

Birger Christensen
93831877

Vivian Hansen
25472109

Torben Larsen

Max Christensen

Michael Gustafsen

Event Chef
Amalie Knirke
42946220

Mit maribo