Maribo Handel består foruden sine medlemmer også af Maribo Handels bestyrelse og aktivitetsudvalg.

Bestyrelsen har medbestemmelse i forhold til hvad foreningen Maribo Handel foretager sig, hvilke projekter foreningen deltager i og hvilke initiativer foreningen skal bidrage til økonomisk. I Maribo Handel er et ønske om én stor handelstandsforening, hvor alle medlemmer tager del i den gensidige inspiration og sparring. Bestyrelsen afholder i løbet af hvert kalenderår en generalforsamling, hvoraf der udgives et skriftligt referat.

Aktivitetsudvalget er ansvarlige for planlægning af arrangementer og events, som afholdes i forbindelse med Maribo Handel og foreningens medlemmer. De tænker de store tanker, er kreative og sikrer at økonomien kan hænge sammen. Formålet er at skabe gode oplevelser og trække så mange mennesker til byen som muligt til glæde for Maribos butikker og erhvervsliv.

BESTYRELSE


Formand Ebbe Frahm-Rasmussen - ef@2010.dk  

Næstformand Steen Voss Lauritsen - sl@vinhusetmaribo.dk 

Kasserer Christina Kjær-Pedersen - ckp@maribo-camping.dk 

Sekretær Marc Pabst - pabst_01@hotmail.com 

Medlem Kathrine Nielsen - cafe@cafevinogbrod.dk 

Medlem Jesper Bjørn Kaad - jk@bangshave.dk 

Medlem Mette Samson Schlüter - mss@lobk.dk 

Suppleant Birger Christensen - maribohandel@maribo.dk 

AKTIVITETSUDVALG


Birger Christensen - maribohandel@maribo.dk - 93831877  

Viviann Hansen

Torben Larsen 

Max Christensen

Kathrine Nielsen

Mit maribo