Maribo Julemandslaug blev etableret i maj 2008 i forbindelse med Dansk Julemandslaugs kongres i Maribo, hvor hele byen markerede sig i sommersol med risengrød, julesange og i øvrigt alt til faget hørende.

Maribo har udpeget julemænd siden 1984. De er nu – næsten alle – med i Maribo Julemandslaug, som på få, men fyndige møder hen over året træffer nogle særdeles fornuftige beslutninger og finder frem til årets julemand.


 

 

 

Julemandslauget er skægt – men ikke uden alvor..

 

 

Da de danske julemandslaug stimlede sammen i Maribo i sommeren 2008, opstod hurtigt tanken om at etablere Maribo Julemandslaug. Julemændene og de faste traditioner havde man i forvejen.

Maribo har tradition for at at lave foreninger for alt muligt. Derfor var det ikke engang nødvendigt at gå på akkord med købstadens urgamle skikke. Også “lejlighedsforeninger” har eksisteret i årevis. Et godt eksempel i Maribo Skøjteløberforeing. Vi har ingen skøjtehal, men is på søerne engang imellem – og en sådan forening behøver ikke nødvendigvis at stå på skøjter, når der ikke er is.

På samme måde er det faktisk med Maribo Julemandslaug. Det er sikkert, at julen vender tilbage hvert år. Da byen i forvejen havde nogle helt faste procedurer omkring julen og ikke mindst Maribo Torv, var det ligesom oplagt at danne et laug, hvis rødklædte mennesker kunne tænke tanker om julen. Året igennem.

Naturligvis er julemandslauget først og fremmest til for Maribo-julens skyld, men der er også alvor. Julemandslaugets medlemmer skaffer sponsorer til et årligt laugs- legat, hvis formål det er – i forbindelse med julen på Torvet – at overdrage et rundt beløb til et aktivt menneske eller forening.

 

Alfred Jensen
æresjulemand

 

I forbindelse med sin afsked med Lollands-Posten blev Alfred Jensen udnævnt til æresjulemand. Det var ham, der i 2008 tog initiativ til Maribo Julemandslaug.


 

IMG_1437

 

Flemming Kastor

årets julemand 2014

Mr. M blev i 2014 den 31. julemand i rækken.


Julemænd på stribe

1984: Ole Løvig Simonsen
1985: Peter Brøndahl*)
1986: Birthe Holst *)
1987: Ernst Rasmussen
1988: Ove H. Nielsen
1989: Klüwer Jepsen *)
1990: Lennarth Riis
1991: Frank Rubæk
1992: Ole Gorm Jensen
1993: Bettina Hovmand
1994: Finn Antonisen
1995: Niels Overgaard
1996: Christen Borre Hansen
1997: Per “17” Hansen
1998: Bjarne Meincke
1999: Henning Aggerholm
2000: Jørgen Olsen *)
2001: Birgit Nielsen
2002: Jørgen Petersen
2003: Ole Brorsen
2004: Inge Degler
2005: Mogens Nilsson
2006: Karen Albrechtsen
2007: Finn Larsen
2008: Leif “Salle” Nielsen
2009: Besse/Bente Jørgensen
2010: H. J. Østergaard
2011: Jens Holst
2012: Torben “Pølse” Hansen
2013: Bente Kaspersen

2014: Flemming Kastor
*)død

Sildefest 2013

  • [slideshow id=16]