Velkommen til Maribo

 


GENERALFORSAMLING

optaelling

Det var ikke en paladsrevolution, men alligevel måtte handelsstanden ud i et kampvalg, ved den nyligt afholdte generalforsamling.

 

Man kan ikke påstå, at det var formandes beretning eller kassererens fremlægning af regnskabet, der var årsagen. Til disse punkter var spørgelysten nemlig så lille, at den nærmest var usynlig. Under punktet valg skete der så noget. På valg var direktør Yvonne Rasmussen, Hotel Maribo Søpark og formanden Købmand Palle Reinholdt, Mr 12:24. Formanden havde indvilget i at tage en periode mere, hvorimod Yvonne Rasmussen havde valgt at trække sig. Bestyrelsen havde derfor fundet en afløser, Steen Lauridsen, Vinhuset, som man anbefalede til den ledige post. Derudover blev der af et medlem foreslået en ny kandidat til bestyrelsen, Isenkræmmer Line Jørgensen, Byens Isenkræmmer. Så nu skulle handelen ud i et kampvalg. Dette valg endte med at Steen Lauridsen og Palle Reinholdt blev valgt og Line Jørgensen blev så opfordret til at blive medlem af aktivitetsudvalget.

 

generalfors

 


Det sker i Maribo.


16. april

Butikkerne holder
længe åbent onsdag før påske


27. april

Konfirmation

dannebrog